Missie en visie - hoe doe je dat?Een nieuwe koers, een fusie, een nieuwe vrouw aan de top of zelfs de nieuwe website. Allemaal aanleidingen om de missie en visie weer echt strategisch inzetbaar te maken.

Van de ambitieuze organisatie wordt tenslotte een niet gebruikelijk inzicht of antwoord op latente behoeften in de markt verwacht. Lukt het niet om zo’n missie en visie voldoende inspirerend en helder op te schrijven, dan kunnen wij u bijvoorbeeld als gesprekspartner helpen om uw ideeën te concretiseren. Uitgangspunt daarbij is dat aan het formuleren van de missie en visie een eigen kijk vooraf gaat op de veranderingen in de markt oftewel op de drivers of change. DNA|DNA weet wat nu de grote trends zijn en helpt u zicht te krijgen op de invloed die zij hebben, of zouden moeten hebben, op uw business model. Dit alles natuurlijk vanuit de specifieke kwaliteiten die uw organisatie kan bieden.

In drie stappen een helder communiceerbare ambitie:

1. De missie

Een goed mission statement heeft iets wezenlijks te zeggen, is to-the-point en is geschreven in gewone taal. Het is datgene waar de organisatie, afdeling of project voor staat (lang houdbaar principe) en gaat (proces of taak).

Een krachtige missie heeft drie kenmerken:
1. De missie is uitdagend - nodigt uit tot onvoorwaardelijke inzet en creëert draagvlak binnen de organisatie.
2. Sluit aan bij de basisbehoefte en waarden van medewerkers.
3. Is geloofwaardig en haalbaar binnen de gegeven organisatiecultuur.

Een to-the-point missie is niet langer dan één zin en dat is letterlijk en figuurlijk de zin van de organisatie: hier gaat het om bij ons! en voorziet daarmee in een bijzondere behoefte in de maatschappij of in ieder geval in de omgeving van de organisatie. Zij bestaat uit drie componenten: een kernwaarde, actie­werkwoord(en) en doelgroep(en).
Een goed geformuleerde missie kan door elke medewerker in de organisatie worden begrepen, onderschreven en uitgedragen. Iedere medewerker heeft de missie van de organisatie paraat, een sense of mission!

2. De visie

Terwijl een missie is geconcentreerd op de bestaansreden en het proces van wat een organisatie te doen staat, bevat een visie heldere beelden over een gewenst eindresultaat van de acties die in het kader van de missie worden ondernomen.

In dit kader spreken we van de visie op het eindpunt: het is een beknopte, heldere beschrijving van het ideale eindbeeld, of beter nog het visuele beeld van het te bereiken resultaat. Uiteindelijk is het relevant om voltooide plaatjes van alle organisatieaspecten, alsof die nu al werkelijkheid zijn, uit te schrijven. Bijvoorbeeld op het terrein van de organisatiedoelen, markten/producten/diensten, medewerkers, klanten, leveranciers, financiën, werkomgeving.

3. De kern van de waarde-innovatie

Waaruit bestaat de economische motor van de onderneming? Wat zijn de kernwaarden? En dat zijn niet kernwaarden die iedere organsatie wel heeft of zou moeten hebben zoals: 'betrouwbaar', 'jong en dynamisch' of erger nog 'integer'… Maar het gaat over de waarde die we de klant te bieden hebben, zaken waar de klant en het bedrijf ook echt waarde aan ontlenen.  Een belangrijke vraag is dan ook: hoe realiseren we tegelijkertijd klantwaarde (nut ten opzichte van prijs) en bedrijfswaarde (prijs ten opzichte van kostenstructuur)? Onderscheidend en vernieuwend zijn in het antwoord hierop, noemen we waarde-innovatie en dat gaat verder dan technologische innovatie. Vaak is de klantwaarde gebaseerd op een combinatie van drie aspecten: geld, tijd en status.

Goed geformuleerd dient het samenstel van missie, visie en de waarde-innovatie als een strategisch instrument. Het heeft een richtinggevend en inspirerend effect op alle doelgroepen die de organisatie zowel intern als extern wenst te beïnvloeden. En zij vormt een fundamentele basis voor het formuleren van de actieplannen die zorgen voor continuïteit en structureel succes. Want zonder actie zijn het tenslotte slechts mooie woorden...