Coördinatie CSR


Opdracht  De bouw van een nieuwe fabriek aan de rand van Ankara, is het startsein voor een grote sprong voorwaarts op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit wordt ook extra gemotiveerd door de gunstige financieringsvoorwaarden die hierdoor binnen bereik komen.
DNA|DNA is gevraagd voor deze Turkse onderneming de integratie van MVO op te zetten, te begeleiden en de noodzakelijke expertise in te brengen.

Resultaat  Het meerjarig programma is in 2014 gestart met een door DNA|DNA uitgewerkt Environmental & Social Action Plan met deliverables en deadlines. De formulering voor een aantal basisdocumenten is ingebracht voor met name het MVO beleidsplan en de beleidsverklaring van de algemene directie.

Coördinatie van het MVO-beleid door de Turkse projectmanager wordt aangestuurd en ondersteund door inbreng van kennisbronnen, richtlijnen zoals ISO 26000, documentatie en praktische oplossingen. Uitgangspunt is dat effectieve communicatie met stakeholders over de resultaten gebeurt door inzicht in MVO-aspecten en financiële informatie te geven in één document. Noodzakelijke acties worden geïnitieerd en begeleid om het MVO-beleid van ABC Prefabrik te onderbouwen met relevante innovaties en meetbare referenties.

Meer informatie via Gretta Broersen  gb@dna-dna.nl