Product- en dienstontwikkeling


Opdracht  Sinds 1989 ondersteunt DNA|DNA op regelmatige basis de afdeling T&O bij ontwerp en ontwikkeling van bouwsystemen en afbouwprogramma’s, en de afdelingen Verkoop en Marketing bij ontwerp en ontwikkeling van diensten en communicatiemiddelen.

Resultaat  
De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

Bouwsysteem XX

Om een structurele uitbreiding van het marktbereik naar de permanente bouwopgaven mogelijk te maken, is een nieuw bouwsysteem ontwikkeld. Het systeem kan worden gekoppeld aan specifieke dienstverlening gericht op begeleiding van het huisvestingsproces en de optimalisering van levensduurkosten (duurzaamheid). Op basis van een nieuw maatsysteem en bouwprincipe wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit en kostenefficiëntie. De toepassing van duurzame materialen en energie-efficiënte exploitatie spelen daarin een grote rol.

Columbus

Ideeontwikkeling, voorlopig ontwerp en prototype van een bouwmodule die volledig via internet op de markt kan worden gezet. Op basis van een voorlopig marktonderzoek zijn positionering en randvoorwaarden van de module gedefinieerd. De bouwmodule bestaat uit circa 12 componenten die als plat pakket naar de bouwlocatie kan worden vervoerd. Een of meerdere modulen kunnen worden samengesteld tot een enkellaags huisvesting voor tijdelijke functies zoals toiletten, kassahokje, garderoberuimte of kleine winkel.

Bouwsysteem MAX-21

In 1997 heeft DNA|DNA de mogelijkheden verkend voor een optimalisatie van het productaanbod. Marktonderzoek wees uit dat woningbouwgebieden en industrieterreinen naar elkaar toegroeiden en dat het steeds sterker wordend kwaliteitsbesef bij huiseigenaren leidde tot verzet tegen de zo ontstane horizonvervuiling. Architecten worden veelal niet ingezet voor bouwwerken op industrieterreinen. Na analyse van marktkansen en kerncompetenties zijn richtlijnen geformuleerd en ideeën ontwikkeld voor het MAX-21 bouwsysteem om een meer menselijke schaal en architectonische kwaliteit te realiseren. Het aanbod van unitbouwsystemen is daarvoor aangevuld met keuzepakketten van componentenprogramma’s voor exterieur en interieur. Diverse actieplannen zijn hiervoor in gang gezet en gerealiseerd.

Bouwsysteem MAX-60

Vanaf begin jaren 90 is gewerkt aan de opvolger van het noodgebouw, zónder afbreuk te doen aan aspecten als korte levertijd, hoge bouwsnelheid en gunstige prijs, die kenmerkend zijn voor de De Meeuw Bouwsystemen. Door de inbreng van een marktvisie en de daarop aansluitende productontwikkeling, creëerde DNA|DNA een nieuw product voor een nieuwe markt.
De verplaatsbare en aanpasbare bouwmodulen worden als  industrieel halffabricaat vervaardigd. Na hun samenstelling op de bouwplaats, zijn nog slechts enkele 'afbouw-uren' nodig om te komen tot een volledig gebruiksklaar gebouw, van maximaal zeven verdiepingen hoog. Het systeem straalt een hoge mate aan efficiëntie uit door een eenvoudige, logische en compacte gevelindeling.

   Meer projecten binnen deze samenwerking