Strategische heroriëntatie


Opdracht  Voer een toekomstverkenning uit en onderzoek welke strategische thema’s in onze sterk veranderende markt van doorslaggevende betekenis zijn voor onze partners en opdrachtgevers. Stel met het managementteam vast hoe en met welke innovaties de organisatie de gewenste ‘effectgroei’ gaat realiseren en wie onze primaire klant daarbij is.

Resultaat  Samen met alle leidinggevenden zijn belangrijke kansen en bedreigingen zichtbaar gemaakt en uitgezet tegen de doelstellingen van de onderneming.
Op basis van de belofte: Blijvend Passende Huisvesting is een krachtig strategisch kader geformuleerd voor de hele De Meeuw groep als antwoord op de toenemende vraag naar duurzaamheid. Uitwerking van een systeemconcept met een integraal aanbod van diensten en het projectmanagement van de aansluiting op de operatie van de onderneming zijn als vervolgtrajecten door DNA|DNA uitgevoerd.

   Meer projecten binnen deze samenwerking