Value Innovation Scan


Opdracht  Edding Lega International bevindt zich met haar huidige assortiment op een verdringingsmarkt. Zij weet zich nauwelijks te onderscheiden en kampt met tegenvallende rendementen. Formuleer een visie ten aanzien van marktontwikkelingen en het positioneringsbeleid. Zoek naar strategische opties en concrete waarde-innovaties waarmee de onderneming haar concurrentiekracht kan vergroten en formuleer de daarvoor benodigde ontwikkelingscapaciteit.

Resultaat  De rapportage ‘Tools & Toys’ biedt een toekomstverkenning naar relevante ontwikkelingen voor een ondernemende organisatie die durft te kiezen voor specifieke markten, systemen en duurzame relaties: Making your communication visible .
Op basis van interviews, observaties en verzameling van feitelijk materiaal is het krachtenspel tussen kerncompetenties en marktpotentie in beeld gebracht en geanalyseerd. Workshops en creatieve sessies hebben geleid tot een nieuwe innovatiestrategie naar een sterker op de markt georiënteerde organisatie. Daarvoor zijn voorwaarden voor een herpositionering aangereikt en ideeën voor kansrijke waarde-innovaties en kostenbesparingen uitgewerkt tot meerdere strikte productontwikkelingen.

   Meer projecten binnen deze samenwerking