New Product Development


Opdracht  Onderzoek naar de kansen voor een nieuw programma horizontale zonwering. Design direction voor de ontwikkeling van een 2-jaarlijkse collectie.

Resultaat  De introductie van een breed programma drie-dimensionale jaloezieën 'Ondulette' als 7e variant in de productgroep Luxaflex. Met dit aanbod realiseert Luxaflex een zonwering in het gebied tussen de metalen jaloezie en het gordijn.