Toekomstverkenning Schiphol


Opdracht  Schiphol Group exploiteert de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol en zij wenst te onderzoeken of er nieuwe concepten voor de bouw(wijze), materiaalgebruik en inrichtingsprincipes zijn, met de komende 40 jaar als uitgangspunt.
Haar concept voor pieren is circa 40 jaar geleden ontwikkeld. Sindsdien is zowel het bedrijfsvoeringconcept als ook het ontwerp van de pieren voortdurend geëvalueerd en geoptimaliseerd. Schiphol Group commercialiseert deze expertise ook voor diverse luchthavens in de wereld.

Resultaat  DNA|DNA heeft leiding gegeven aan een toekomstverkenning vanuit het bouwinnovatienetwerk Booosting. Vijfentwintig experts hebben op basis van observaties en workshops nieuwe scenario’s, inzichten en conceptuele oplossingen ingebracht. De experts hebben kennis omtrent de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van (prestatie) eisen, materiaalgebruik, technologie en bouwwijzen in relatie tot 'flexibel gebruik'.

Drie workshopthema’s zijn uitgediept:
1. Industrialisatie prefabricage, minimaliseren bouwplaatsactivitieit, modulaire volumebouw
2. Flexibiliteit mobiliteit, aanpasbaarheid en demontabiliteit
3. Duurzaamheid autarkische systemen, materiaalgebruik, energie-efficiëntie

De uitkomsten van het onderzoek leveren een bijdrage aan de interne besluitvorming. Daarnaast zijn richtlijnen en ideeën ingebracht voor de nieuw te realiseren J-pier aan de overzijde van de A4-snelweg.