MKB-advies en workshops


Opdracht  Syntens is een adviesorgaan voor het MKB dat gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken. Ter ondersteuning ontwikkelt zij eigen adviesinstrumenten en organiseert zij regionale MKB initiatieven. Daarbij worden regelmatig externe adviseurs ingeschakeld voor hun specifieke kennis.
Per 1 januari 2014 zijn de Kamer van Koophandel en Syntens samengevoegd tot ''ondernemersplein''.

Resultaat  
* Begeleiding van diverse innovatievraagstukken en ideegeneraties bij MKB-ondernemers.
* Het faciliteren van de werksessie ‘Innovatieclusters’. Een verkennende discussie over MKB innovatieclusters met vertegenwoordigers van Syntens, het ministerie van Economische Zaken, SenterNovem en TNO om te komen tot verdere professionalisering van dit adviesinstrument.
* De workshop ‘Projectkeuze en Focus’ voor de Innovatiekring Productontwikkeling Noord Holland.