Communicatie- en projectcoaching

'on the job'-advies | Planning | Samenwerking | Kwaliteitsbewaking

Het vertalen van de visie en strategische doelen naar de interne organisatie in de vorm van zowel communicatie als operationele projecten is voor veel managers een lastige hobbel.

Corporate communicatie

De top-down communicatie over een nieuwe koers of relevantie van een groot nieuw project wordt door het management vaak ad hoc aangepakt. Verzet tegen de onvermijdelijke veranderingen ligt dan op de loer.

Medewerkers weten dat u bij de start van een nieuwe koers nog geen harde cijfers en feiten kunt overleggen maar zij verwachten wel uw overtuiging te horen voor de gekozen weg naar succes en zij willen ook een resultaat om trots op te zijn. Interne communicatie van uw visie gaat dan ook over het geloven in een gedeelde toekomst en over de consequenties voor ieders taken en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dat u beiden in directe samenhang weet over te dragen.

DNA|DNA heeft ruime ervaring met het opzetten en bewaken van de corporate communicatie, van directiemededelingen tot bedrijfsbrochures en websites, die medewerkers en klanten met de juiste toon in taal en beeld motiveren.

Projectcoaching

Eén van de valkuilen bij het maken van een projectplan is om direct activiteiten en middelen toe te wijzen en bovenop het geplande werk te springen in plaats van eerst een meer formele aanpak vast te stellen. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk succesvol zijn, maar dat kan alleen wanneer we eerst hebben vastgesteld waaruit dat succes dient te bestaan. Een goed ontwikkeld planschema, waarin het volledige bereik van het project met het onderliggende werk en de deliverables getoond kan worden, is een eerste voorwaarde voor het toewijzen van taken en middelen.

DNA|DNA kan u helpen om met de inzet van verschillende instrumenten uw projecten beheerst tot resultaat te brengen.