Duurzaam ondernemen

MVO-beleid | Duurzaam Bouwen | circulaire economie | CO2-reductie

Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen (MVO) is synoniem aan goed ondernemerschap. Iedereen is, bewust of onbewust, daar vaak al mee bezig.

Laten we wel zijn, de meesten van ons zijn - in een globale setting - opgegroeid als rijkeluiskinderen met een zorgeloos perspectief. Toch kan geen manager aan de top anno nu thema’s als maatschappelijke impact, energie- en materiaalgebruik, CO2-uitstoot en afvalproductie, nog links laten liggen. Negeren of steeds maar naar de toekomst verplaatsen, begint zo langzamerhand ook bij de grootste optimisten op onverantwoordelijk gedrag te lijken.

Duurzaam denken en doen, zit 'm vooral in meer aandacht hebben voor alles waarbij we betrokken zijn. Voor onszelf en de mensen om ons heen, voor de natuur en het voortbestaan van de organisatie waarbij we werken; oftewel het zoeken én realiseren van een goede balans tussen People, Planet en Profit.

Tegelijkertijd vinden wij duurzaamheid ook een uiterst effectief management instrument. Een krachtig duurzaamheidbeleid reikt de tools aan om de beleidsprioriteiten van een organisatie succesvol te realiseren. In dit verband helpen wij het management bijvoorbeeld om beleid te vertalen in pakkende thema’s. Wij adviseren over effectieve wegen om draagvlak en participatie te realiseren. En richting stakeholders en media benutten wij de kansen voor dialoog, samenwerking en overtuiging. Zo ingezet, is duurzaamheid een beleidsversneller bij uitstek.

De rol van DNA|DNA hierbij is die van adviseur en coördinator. Daarvoor hebben wij zowel een MVO-quickscan als CO2-calculator ontwikkeld. Zij vormen het uitgangspunt voor een beheersbaar MVO-beleid dat wij samen met het management formuleren. Van wezenlijk belang is dat de uitvoering door de organisatie zelf ter hand wordt genomen. Alles is er op gericht om een maatschappelijke opstelling betekenis te geven en de markt te overtuigen.    Referenties