Modellen

een mix van rationele elementen en intuïtieve creativiteit

DNA|DNA gebruikt een selectie van bekende en eigen modellen voor haar advisering en ondersteunende taken.

Management theorieën en bijbehorende modellen bieden niet zomaar garantie op succes. De inzet van creativiteit blijft daarvoor onontbeerlijk.


Opportunity Quick Scan®


Een verkenning samen met uw team om zicht te krijgen op de marketing- en communicatiekansen, de quick wins en vervolgstappen.


Value Innovation Scan®

Onze aanpak om het innovatiepotentieel van een organisatie een krachtige impuls te geven. Daarmee kunnen bestuurders en managers snel en ondernemend duurzame strategie├źn voor groei plannen.


MVO Quick Scan

MVO Quick Scan


De MVO Quick Scan op basis van ISO-26000 vormt het uitgangspunt voor een beheersbaar MVO-beleid. Het geeft direct inzicht in welke domeinen van de organisatie u nog duurzamer kunt ondernemen.


Value Innovation Circle®

Waarde-innovatie Cyclus


Het analysemodel van DNA|DNA toont hoe de vraag naar waarde-innovatie effect heeft op alle functionele en operationele activiteiten.
 


Waardecurve

Strategisch Profiel


Uw concurrentiefactoren uitgezet tegen de waarde die uw klant hieraan ontleent. Het verschil tussen het oude en toekomstige profiel bepaalt de noodzakelijke acties en daarmee de investeringsbehoeften.


Strategisch Forum

Strategisch Forum

Kwartaaloverleg van sleutelspelers in de organisatie zorgt voor betrokkenheid en focus op uw toekomstige strategische ontwikkelingen.


Market Readers

Market Reader


Wat is uw reactie op... ?