Value Innovation CircleWanneer de strategie is omschreven dan voelt dat vaak als een eindpunt, maar het is in feite natuurlijk de start van een voortdurende cyclus: de waardegestuurde innovatiecyclus.

Kunnen we waarde toevoegen?

Waarde-innovatie is vooral het resultaat van een voortdurend afvragen ‘waar sta je nu en wat heb je nodig om verder te komen?’ Maar ook ‘waarin is de organsatie nu echt bijzonder?’ en ‘waar ziet onze klant nu eigenlijk echt naar uit?’.

DNA-DNA Waarde-innovatie cirkel

Dit analysemodel toont hoe de vraag naar waarde-innovatie effect heeft op alle functionele en operationele activiteiten van de organsatie.


Waarde-innovatie is niet hetzelfde als omzet genereren en winsoptimalisatie, want daarvoor kijken ondernemers veelal niet meer dan één jaar vooruit. Voor waarde-innovatie is het van belang écht vooruit te kijken; naar de lange termijn sociale, economische en technologische trends en de invloed die dit heeft op het eigen businessmodel. Want er komen altijd weer andere technologieën beschikbaar en markten en behoeften veranderen, nieuwe ontwikkelingen en kansen dienen zich aan. En het tempo waarmee dit gebeurt ligt steeds hoger. Van groot belang is dan ook dat de strategie de resultante blijft van de relatie tussen de kernkwaliteiten van de organisatie en de kansen in de markt. En dat vraagt om regelmatig herijken en zonodig bijstellen. We stellen altijd weer de vraag: Kunnen we waarde toevoegen?
 
De meeste bedrijven doen dit jaarlijks, sommige zelfs pas wanneer het te laat is. Onze ervaring is dat een succesvolle organisatie zich continu bewust is van de invloeden die veranderingen hebben op de strategie en daarmee het potentieel van de organisatie.

DNA|DNA heeft een eigen methode ontwikkeld om dit proces te starten, beheersbaar te maken en effect te realiseren: de Value Innovation Scan®.