Eén op Eén

'on the job'-advies | Focus | Leiderschap | Missie en Visie | Groei

Bij een hoge werkdruk is het niet eenvoudig om je focus helder te houden. Neem af en toe de tijd te overzien of u alles wel goed doet en wat u moet veranderen. Reflectie is geen luxe.

Een strategische dialoog die u eenmalig of op regelmatige basis afspreekt om actuele kansen en belemmeringen uit te zetten tegen de geformuleerde strategie en doelstellingen. Het biedt u de mogelijkheid uw inzichten en visie te spiegelen aan meer objectieve standpunten. Wij brengen hierbij onze kennis, ervaring en effectieve creativiteit direct in.

Stel dat het niet lukt om uw missie en visie voldoende inspirerend en helder op te schrijven, dan kunnen wij u als gesprekspartner helpen om uw ideeën te concretiseren. Of u loopt rond met vragen zoals: Hoe kunnen we dingen beter oppakken?  Wat willen we nu echt? Hoe kan de onderneming van capaciteitsaanbieder groeien naar een klantontvankelijke organisatie? En volgens welk proces komt zoiets tot stand?

DNA|DNA weet dat er geen wondermiddel of scorecard is die managers in staat stellen om de harde keuzes te maken. Het komt neer op het stellen van de juiste vragen aan de juiste mensen. Wij kunnen u helpen deze vragen boven tafel te krijgen, werkelijk te stellen en op zoek te gaan naar de antwoorden.