HANDS-ON

Altijd daar waar
een idee het anders net
niet haalt. Ondersteuning waarborgt kwaliteit.
Zo kan het ook!

Workshop 'de winst van waarde'

Met deze workshop stelt u samen met de sleutelfiguren in uw organisatie vast welke concurrentiefactoren belangrijk zijn en in welke klantwaarde u gaat investeren. Daarbij focussen we niet op de voorspelbaarheid van kosten maar op de minder voorspelbare maar belangrijkere vraag naar nieuwe opbrengsten.

Merk- en productconcepten

Klanten weten vaak niet wat ze echt willen. Zij vertalen hun behoeften meestal in een vraag naar bestaande oplossingen. Wanneer u zich wilt onderscheiden, werk dan aan een aanbod dat de klant zou willen hebben als zij wist wat mogelijk is.

Communicatie- en projectcoaching

Goed management vraagt deskundigheid op veel terreinen …en soms op teveel terreinen.
DNA|DNA kan praktische ondersteuning bieden bij het operationaliseren van de strategische doelen en de aansturing van communicatie en projecten.