Workshop 'de winst van waarde'

Klant- en bedrijfswaarden | Waardecurve | Investeringsbehoefte

Met deze workshop focussen we niet op de voorspelbaarheid van kosten maar op de minder voorspelbare maar belangrijkere vraag naar nieuwe opbrengsten.

Samen met de sleutelfiguren in uw organisatie stelt u vast welke concurrentiefactoren belangrijk zijn en in welke klantwaarde u gaat investeren.

Integrale waarde-innovatie is ons doel

De creatie van klantwaarde berust op de relatie tussen het nut voor de klant en de prijs. De waarde voor de organsatie wordt bepaald door de relatie tussen diezelfde prijs en de kostenstructuur. Vaak worden deze waarden beschouwd als gewichten aan weerszijde van een balans: bijvoorbeeld meer waarde voor de klant betekent hogere kosten, een lagere prijs betekent automatisch minder waarde.

De echte waarde-innovatie wordt dan ook pas gerealiseerd als je het hele systeem van klantwaarde, prijs en kostenstructuur op elkaar afstemt op een wijze dat meer waarde ontstaat voor alle stakeholders.


Value Innovation Circle®

DNA-DNA_Waarde-innovatie cirkel


Het analysemodel van DNA|DNA toont hoe de vraag naar waarde-innovatie effect heeft op alle functionele en operationele activiteiten.
 


Waardecurve

Strategisch Profiel


De concurrentiefactoren uitgezet tegen de waarde die de klant hieraan ontleent. Het verschil tussen het oude en toekomstige profiel bepaalt de noodzakelijke acties en daarmee de investeringsbehoeften.


Market Readers

Market Reader


Wat is uw reactie op... ?

DNA|DNA heeft ervaring in het begeleiden van workshops. Neem vrijblijvend contact met ons op.  Contact