Toetsing hoofdlijnen ontwerp


Opdracht  Onderzoek of het huidige IFD-ontwerp voor de nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum op de goede weg zit. Is de gekozen aanpak voor basiscasco en afbouw voldoende voor de toekomstige behoefte aan flexibiliteit? Geef een impuls aan het huidige ontwerp door mogelijke aanpassingen of nieuwe ideeën.

Resultaat  Gebruikmakend van het specialistisch netwerk van de stichting Booosting-koplopers in de bouw, is op verzoek van EGM Architecten een workshop georganiseerd. Zij diende als een laatste uitvoerige check op ontwerp-hoofdlijnen ten aanzien van toekomstbestendig bouwen. Onder leiding van DNA|DNA hebben circa 20 bouwprofessionals en vertegenwoordigers van het academisch ziekenhuis twee thema’s uitgediept: ‘Eindeloos Comfortabel’ en ‘Gevarieerd Flexibel’.