Bedrijfsdefinitie


Opdracht  Bepaal samen met de directie de voorwaarden voor een industriële bouwonderneming ‘nieuwe stijl’, waarmee wij een overtuigende bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame samenleving. Ondersteun de uitwerking van deze ambitie naar een business model en operatie.

Resultaat  DNA|DNA heeft een brede adviserende, initiërende en coördinerende rol gespeeld in het ontstaan van deze nieuwe onderneming. Met diverse stakeholders is een gewenste waardecurve geformuleerd waarna dit is uitgewerkt naar een organisatiemodel op hoofdlijnen. In meerdere werksessies is vervolgens voor alle domeinen van de toekomstige organisatie het strategisch kader vastgesteld en zijn de belangrijkste operationele projecten gedefinieerd.

Op basis van een open bouwmethodiek, een complete dienstverlening en een eigen bouwsysteem is een organisatie gecreëerd die een modern alternatief  biedt voor de traditionele bouw. In de ogenschijnlijk homogene huisvestingsmarkt voor de zorg, het onderwijs en bedrijfsleven, legt de nieuwe onderneming de nadruk op een gunstige ‘Total Cost of Ownership’ door energie-efficiëntie, adaptief vermogen en herinzet. Behoud van gebruikswaarde leidt tot behoud van economische waarde.

Uitgangspunt is de haalbare planontwikkeling door schaalbaarheid van capaciteit en investering: Zó gaat u bouwen!

   Meer projecten binnen deze samenwerking