Verpakkingsbeleid


Opdracht  Vaststellen wát uiteindelijk beoogd wordt met de optimalisatie van ‘verpakkingen’ en hoé dit aangepakt moet worden. Bepaal het belang van de doorvoering van een nieuw verpakkingsbeleid in relatie tot omzet en margeverbetering.

Resultaat  Een plan van aanpak voor de Informatie & Promotie-functie en de Bescherm & Transport-functie van de verpakkingen. Hierin zijn meerdere relatief kleine inspanningen opgenomen die direct bijdragen aan de waargenomen kwaliteit van product en organisatie.
Het verpakkingsbeleid heeft naast kernpunten voor besluitvorming en samenhang tussen beoogde ontwikkelingen ook geresulteerd in een hogere bewustwording voor de hele verpakkingsketen.

   Meer projecten binnen deze samenwerking