Value Innovation Scan


Opdracht  Breng de segmentatie van de Nederlandse deur- en kozijnenmarkt in beeld. Analyseer en inventariseer de marktkansen en ontwikkel een innovatiestrategie voor de organisatie. Stel vast met welke relevante ontwikkelingen Polynorm Bouwproducten zich op het hogere segment kan richten.

Resultaat  Onder het motto‘Finding the wave and ride it’ heeft een Value Innovation Scan, waaronder een toekomstverkenning plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de vaststelling van een onderscheidend segmentatiemodel - het Polynorm ABC - als basis voor een nieuwe strategische koers. Aansluitend is hiervoor een innovatiestrategie voorgesteld met concepten voor een nieuw systeemaanbod, gekoppeld aan optimalisaties van bedrijfsprocessen en de communicatie. De opzet, coördinatie en ondersteuning bij de uitvoering van meerdere projectplannen hebben geleid tot een langjarige betrokkenheid.

   Meer projecten binnen deze samenwerking