Projectmanagement


Opdracht  Realiseer een winstgevende aansluiting van de beoogde strategie op de operatie van de onderneming. Het projectmanagement betreft de ontwikkeling van een nieuw bouwsysteem met een nieuwe boodschap in een relatief nieuw speelveld als ook het opzetten van nieuwe processen in de eigen organisatie.

Resultaat   Projectmanagement in het kader van dit soort innovatieve projecten, waarvan het eindresultaat en dus de werkzaamheden niet volledig (in detail) vaststaan, is het zoeken en ontwikkelen van een zogenaamd 'sluitende business case'. Door gedurende het project deze op regelmatige basis te evalueren, wordt aan de directie een instrument geboden om go/no-go beslissingen te nemen.

De projectmanager organiseert, motiveert en bewaakt met voldoende mandaat proces, budget en tijdpad in relatie tot de geformuleerde projectdoelstellingen en projectrisico's. De verantwoordelijkheid voor de resultaten ligt bij de domeineigenaren. De samenhang tussen de resultaten - de business case - is de verantwoordelijkheid van de projectmanager die periodiek rapporteert aan de directie.

   Meer projecten binnen deze samenwerking